Sản phẩm đã xem
Sản phẩm đã xem

Bạn chưa xem sản phẩm nào

Yêu thích
UNI Store - unistore.com.vn

Nhượng quyền

ADMIN UMALL Tuesday, 11 October, 2022
Xem nhanh nội dung

Nhượng quyền là một hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền sẽ trao quyền và hỗ trợ bên nhận nhượng quyền để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo nhãn hiệu, hệ thống hay là phương thức được xác định bởi bên nhượng quyền trong một khoảng thời gian và địa điểm nhất định.

Lợi ích của việc nhượng quyền

Chi phí thấp

Giá thấp

Lợi ích cho bên nhận nhượng quyền

Lợi ích cho bên nhượng quyền

Lợi ích cho cơ hội thị trường

Lợi ích cho bên nhượng quyền

Có thể mở rộng kinh doanh với mức vốn thấp, bởi vì việc đầu tư trực tiếp vào phát triển kinh doanh là bên nhận nhượng quyền làm.

Có thể mở rộng với ít người hơn, bởi vì việc thực hiện hỗ trợ các hoạt động nhượng quyền là ít nhân công hơn với việc hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp.

Có thể mở rộng với những doanh nhân tại các địa phương, những người mà có nhiều động lực hơn các quản lý công ty và có phần trong sự thành công của công ty.

Tiềm năng phát triển nhanh hơn so với việc thông qua các công ty – chủ đất, vì thế việc xây dựng người tiêu dùng cho thương hiệu nhanh hơn.

Lợi ích của bên nhận nhượng quyền:

Có thể hoạt động kinh doanh dưới tên của một thương hiệu đã xây dựng từ trước

Có thể truy cập vào các tài sản trí tuệ (ví dụ như chương trình đào tạo, hệ thống vận hành…)

Tận dụng được giá bán hàng thông qua sức mua đã có từ trước của thương hiệu nhượng quyền.

Sự hỗ trợ từ bên nhượng quyền – đã có kinh nghiệm trong kinh doanh trước đây

Thừa hưởng những điều kiện tốt nhất đang có trong hệ thống

Có thể kết nối và chia sẻ thông tin với những người nhận nhượng quyền khác

Khởi nghiệp một cách nhanh chóng

Mọi thông tin liên hệ nhượng quyền quý khách vui lòng liên hệ qua email để được giải đáp: nhuongquyen@unistore.com.vn

Hình thức kinh doanh nhượng quyền: Loại nhượng quyền này bao gồm không chỉ một sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu, mà còn là phương thức hoàn chỉnh đề tự điều hành kinh doanh, ví dụ như kế hoạch marketing và hướng dẫn vận hành.
Báo cáo công khai: Được biết như là FDD hay là Franchise Dislosure Document, là những tài liệu được công khai công cấp thông tin về hệ thống bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền.

Nhượng quyền: Là giấy phép về quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền thương hiệu bao gồm nhãn hiệu, phí, hỗ trợ và kiểm soát.
Thỏa thuận nhượng quyền: Hợp đồng văn bản, được viết giữa bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền thể hiện quyền và nghĩa vụ mỗi bên phải thực hiện.
Người nhận nhượng quyền: Là cá nhân hoặc tổ chức được quyền từ bên nhượng quyền để kinh doanh dưới nhãn hiệu hoặc là tên thương mại của bên nhượng quyền.Nhượng quyền: Là một phương thức mở rộng kinh doanh đặc trưng bởi giấy phép nhãn hiệu, thanh toán các khoản phí và sự hỗ trợ quan trọng hoặc kiểm soát.
Bên nhượng quyền: Là cá nhân hoặc tổ chức cấp phép cho bên nhận nhượng quyền quyền để kinh doanh dưới nhãn hiệu, thương hiệu của họ.
Phân phối sản phẩm nhượng quyền: là nhượng quyền thương mại mà bên nhận nhượng quyền chỉ đơn giản là bán sản phẩm của bên nhượng quyền mà không sử dụng phương thức kinh doanh quản lý của họ.
Phí bản quyền: Là khoản thanh toán định kì được thực hiện bởi bên nhận nhượng quyền cho bên nhượng quyền, thông thường sẽ dựa trên phần trăm doanh thu tổng.
Thương hiệu: Các nhãn hiệu, tên thương hiệu và logo… những thứ mà để xác định bên nhượng quyền được cấp phép cho bên nhận nhượng quyền.

Khách hàng Thảo luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Giỏ hàng

Zalo
Hotline
UNI Store - unistore.com.vn